Kirjoitettu ajatuskartta

Kuvittele tähän pallurat ja niitä yhdistävät viivat. Ajatuksia voi järjestää ja kokonaisuuksia hahmottaa monella tapaa. Kartan voi kirjoittaa pantoumiksi.

Sosioemotionaalinen kompetenssi kuvaa sitä / miten olet maailmassa yksilönä ja yhteisössä / miten luet sosiaalisia tilanteita, muita ja tunnistat tunteitasi / miten hyödynnät tilanteen resursseja käyttäytyäksesi pätevästi.

Miten olet maailmassa? Yksilönä? Yhteisössä? / Oletko varma, että pärjäät ilman ketään? Vai ripustaudutko? / Miten hyödynnät tilanteen resursseja käyttäytyäksesi pätevästi? / Opitko tyttökielen? Näykitkö sorsana pullapalautetta?

Olet varma, että pärjäät ilman ketään. Vai ripustaudutko? / Ulkopuolelle vetäytyminen ei aina ole valinta, ja vaikka olisikin… / Opitko tyttökielen? Näykitkö? Sorsan pullapalautetta. / Yhteisöjen järjestelmä on raaka. Yhä uudelleen huutojaon jakojäännös.

Ulkopuolelle vetäytyminen ei aina ole valinta. Ja vaikka olisikin… / Miten luet sosiaalisia tilanteita, muita ja tunnistat tunteitasi? / Yhteisöjen järjestelmä on raaka. Yhä uudelleen huutojaon jakojäännös. / Sosioemotionaalinen kompetenssi kuvaa sitä.

Tytöt ja tyttöys ovat maailman parhaat asiat top10:ssä ilman muuta. Itse en oikein osannut olla tyttönä tyttöjen yhteisöissä ja kulttuurissa. Olin aina jotain liikaa, tai niin minä ne sosiaaliset tilanteet luin ja koin. Minulla oli kiire eteenpäin, tyttöydestä jonnekin. Nyt olen uponnut sosioemotionaalisen kompetenssin käsitteeseen ja ajattelen muun muassa tyttöyttä sen kautta. Millaiset taidot ja kyvyt vaaditaan, että osaa toimia sosiaalisesti pätevästi, ja entä jos näitä taitoja ei voi saada, tai ainakin harjoittelu vaatisi rutosti aikaa ja energiaa?

Share

Vastaa