Kirjoitettu ajatuskartta

Kuvittele tähän pallurat ja niitä yhdistävät viivat. Ajatuksia voi järjestää ja kokonaisuuksia hahmottaa monella tapaa. Kartan voi kirjoittaa pantoumiksi.

Sosioemotionaalinen kompetenssi kuvaa sitä / miten olet maailmassa yksilönä ja yhteisössä / miten luet sosiaalisia tilanteita, muita ja tunnistat tunteitasi / miten hyödynnät tilanteen resursseja käyttäytyäksesi pätevästi. Jatka artikkeliin Kirjoitettu ajatuskartta

Share